top of page
hands Together

Geniet van belastingvoordeel
door ons te steunen

Het Halleluia-project werd erkend door de Koning Boudewijnstichting.

Stort op projectrekening ten gunste van “Halleluia”, 
beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, 
op rekening BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting 
met vermelding “623/3651/50044” (opgepast: gestructureerde melding).

Doe een gift: Doneren

Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend 
bedraagt maximaal 20 % van uw totale netto-inkomen.

Voor gedane giften bedraagt de belastingvermindering 45% van het gestorte bedrag.


Bijvoorbeeld: 

Stel dat u een netto-inkomen heeft van 20 000 EUR per jaar. U kunt tot 4 000 EUR (= 20%) schenken, of 333 EUR per maand. U krijgt nadien 1800 EUR (= 45%) terug van de belastingen, waardoor u in werkelijkheid slechts 2200 EUR (of 183 EUR per maand) gegeven hebt. U kunt zoiets doen via een automatische maandelijkse opdracht, of door een eenmalig groter bedrag.

Doe een gift: Tekst
bottom of page